Καθώς αυξάνεται η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την παιδιατρική τραυματική εγκεφαλική βλάβη (pTBI), ίσως βρεθείτε να αναλάβετε τις υποθέσεις των περισσότερων από αυτά τα παιδιά πριν μάθετε ακριβώς τι να κάνετε μαζί τους. Λογοθεραπευτές και άλλοι επαγγελματίες (σχολικοί ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί και γιατροί) είναι συχνά διατεθειμένοι να αντιμετωπίζουν θέματα όπως κόπωση, παρορμητικότητα, και ελλείμματα προσοχής, αλλά είστε επίσης και σε επαγρύπνηση για ελλείμματα κοινωνικής επικοινωνίας; Όσον αφορά την παιδιατρική τραυματική εγκεφαλική βλάβη (pTBI), αυτά ενδέχεται να εμφανιστούν σε τομείς όπως διατήρηση θέματος, μεταφορική γλώσσα, οργάνωση λόγου και μη λεκτικές ενδείξεις. (Δείτε αυτή τη συστηματική ανασκόπηση ώστε να αποκτήσετε ακόμη βαθύτερη κατανόηση του πόσο μπορεί η παιδιατρική τραυματική εγκεφαλική βλάβη (pTBI) να επηρεάσει την κοινωνική επικοινωνία.)

Πολλά μέτρα που βασίζονται σε ερωτηματολόγια γονέων που αφορούν την κοινωνική επικοινωνία είναι μη πρακτικά (είτε επειδή είναι αρκετά μακροσκελή ή εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ηλικία), συνεπώς η Genova και οι συνεργάτες της δοκίμασαν ένα εργαλείο που ίσως χρησιμοποιείτε ήδη για παιδιά με αυτισμό: Λίστα Διαταραχής Κοινωνικής Επικοινωνίας (SCDC). Η SCDC είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο που βασίζεται σε ερωτηματολόγια γονέων 12 στοιχείων, όπου οι γονείς αξιολογούν πόσο συχνά εμφανίζονται διάφορες κοινωνικές, επικοινωνιακές και συμπεριφορικές δυσκολίες. Οι ερευνητές συνδύασαν τη λίστα διαταραχής κοινωνικής επικοινωνίας (SCDC) με δύο πιο μακροσκελείς αλλά έγκυρες αξιολογήσεις για παιδιατρική τραυματική εγκεφαλική βλάβη (pTBI): το Σύστημα Συμπεριφορικής Αξιολόγησης για Παιδιά (BASC-2) και μία εργασία που βασίζεται στη Θεωρία του Νου η οποία αξιολογεί την ικανότητα ενός παιδιού να αναγνωρίζει τα πιστεύω ενός ομιλητή (τι σκέφτεται ο ομιλητής για αυτή την κατάσταση;) και τις προθέσεις του (τι θέλει ο ομιλητής να σκεφτεί ο ακροατής;).

Και τα νέα είναι φανταστικά: τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά!

  • Όπως ήταν αναμενόμενο, οι γονείς παιδιών που είχαν υποστεί τραυματική εγκεφαλική βλάβη ανέφεραν ζητήματα σημαντικά υψηλότερης κοινωνικής επικοινωνίας σε σχέση με τους γονείς υγιών ελεγχόμενων συμμετεχόντων στη λίστα διαταραχής κοινωνικής επικοινωνίας. (Για να μην αναφέρουμε φυσικά μεγαλύτερη δυσκολία με το σύστημα συμπεριφορικής αξιολόγησης για Παιδιά (ΒASC-2) και την εργασία που βασίζεται στη Θεωρία του Νου, όπως ήταν αναμενόμενο.)
  • Η λίστα διαταραχής κοινωνικής επικοινωνίας (SCDC) συσχετίστηκε με τα μέτρα του συστήματος συμπεριφορικής αξιολόγησης για παιδιά (BASC-2) και όλα εκτός από ένα από τα μέτρα της Θεωρίας του Νου, ενισχύοντας την πεποίθηση των ερευνητών πως η λίστα διαταραχής κοινωνικής επικοινωνίας (SCDC) μεταφέρεται αποτελεσματικά σε παιδιά που έχουν υποστεί τραυματική εγκεφαλική βλάβη (TBI)!

Ομολογουμένως, αυτή είναι η πρώτη μελέτη που εξετάζει τη χρήση της λίστας διαταραχής κοινωνικής επικοινωνίας (SCDC) στον πληθυσμό παιδιών που έχουν υποστεί τραυματική εγκεφαλική βλάβη και, ως τέτοια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη με προσοχή. Και φυσικά ένα (έγκυρο) μέτρο που βασίζεται σε ερωτηματολόγιο γονέων 12 στοιχείων δεν πραγματοποιεί μια πλήρη τυπική αξιολόγηση… αλλά σίγουρα την κάνει πολύ πιο εύκολη!

Genova, H. M., Haight, A., Natsheh, J. Y., Deluca, J., & Lengenfelder, J. (2019). The Relationship Between Social Communication and Social Functioning in Pediatric TBI: A Pilot Study. Frontiers in Neurology. doi:10.3389/fneur.2019.00850