Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου διέπει τον τρόπο που η UpLearning συλλέγει, χρησιμοποιεί, διατηρεί και αποκαλύπτει τις πληροφορίες που συλλέγονται από τους χρήστες (έκαστος, ο «Εκπαιδευόμενος») της UpLearning. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για την UpLearning και όλα τα Σεμινάρια που προσφέρονται από την UpLearning.


Προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης από τους Εκπαιδευόμενους με διάφορους τρόπους, όπως, μεταξύ άλλων, όταν οι Εκπαιδευόμενοι εγγράφονται στην UpLearning ή σε ένα Σεμινάριο στα πλαίσια της UpLearning, γίνονται συνδρομητές του ενημερωτικού δελτίου και σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες, υπηρεσίες, λειτουργίες ή πηγές που παρέχουμε στην πλατφόρμα εκπαίδευσής μας. Οι Εκπαιδευόμενοι μπορεί να επισκέπτονται την UpLearning ανώνυμα. Θα συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης από τους Εκπαιδευόμενους μόνο αν οικειοθελώς μας δώσουν αυτές τις πληροφορίες. Οι Εκπαιδευόμενοι μπορούν να αρνηθούν να παρέχουν προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης, αλλά αν το κάνουν αυτό δεν θα μπορούν να συμμετέχουν σε ορισμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με την πλατφόρμα εκπαίδευσής μας.


Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Η UpLearning ενδέχεται να συλλέγει και να χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης των Εκπαιδευόμενων για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Για να βελτιώσει την εξυπηρέτηση πελατών
  • Οι πληροφορίες που μας παρέχετε μας βοηθούν να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις εξυπηρέτησης πελατών και υποστήριξης πιο αποτελεσματικά.
  • Για να εξατομικεύσει την εμπειρία του χρήστη
  • Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε πληροφορίες συγκεντρωτικά για να κατανοήσουμε πώς οι Εκπαιδευόμενοί μας ως σύνολο χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και τις πηγές που παρέχονται στην πλατφόρμα εκπαίδευσής μας.
  • Για να στέλνει τακτικά ηλεκτρονικά μηνύματα
  • Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Εκπαιδευόμενων για να στέλνουμε πληροφορίες στους Εκπαιδευόμενους και ενημερώσεις που αφορούν τα σεμινάρια που παρακολουθούν. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Εκπαιδευόμενων ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για να ανταποκριθούμε σε ερωτήματα, απορίες ή άλλα αιτήματα των Εκπαιδευόμενων.


Κοινοποίηση των προσωπικών πληροφοριών σας

Δεν πωλούμε, εμπορευόμαστε ή νοικιάζουμε προσωπικές πληροφορίες των Εκπαιδευόμενών μας σε άλλους.


Ιστοσελίδες τρίτου μέρους

Ο Εκπαιδευόμενος ενδέχεται να βρει διαφημιστικό υλικό ή άλλο περιεχόμενο στην πλατφόρμα μας που να τo συνδέει με άλλες ιστοσελίδες και υπηρεσίες των συνεργατών, προμηθευτών, διαφημιστών, χορηγών, αδειοδοτών μας και άλλων τρίτων μερών. Δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο ή τους συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν έχουμε την ευθύνη για τις πρακτικές που εφαρμόζονται από ιστοσελίδες που συνδέονται με ή από την πλατφόρμα μας. Επιπροσθέτως, αυτές οι ιστοσελίδες ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των περιεχομένων και συνδέσμων τους, ενδέχεται να αλλάζουν συνεχώς. Οι εν λόγω ιστοσελίδες και υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και πολιτικές εξυπηρέτησης πελατών. Η περιήγηση και αλληλεπίδραση με οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των ιστοσελίδων που έχουν σύνδεσμο στην πλατφόρμα μας, υπόκειται στους όρους και τις πολιτικές των εν λόγω ιστοσελίδων.


Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Η UpLearning έχει την ευχέρεια να ενημερώνει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου οποιαδήποτε στιγμή. Ενθαρρύνουμε τους Εκπαιδευόμενους να ελέγχουν συχνά την παρούσα σελίδα για τυχόν αλλαγές. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είναι ευθύνη σας να ελέγχετε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου τακτικά και να ενημερώνεστε για τις αλλαγές.


Η αποδοχή αυτών των όρων από την πλευρά σας

Με την εγγραφή σας στην UpLearning, δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Αν δεν συμφωνείτε με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, σας παρακαλούμε να μην εγγραφείτε στην UpLearning. Η συνεχιζόμενη εγγραφή σας στην UpLearning μετά τη δημοσίευση των αλλαγών σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου δηλώνει την αποδοχή αυτών των αλλαγών.