Τι θα μάθετε

Γιατί είναι σημαντική η εκπαίδευση των μαθητών στις Λέξεις Υψηλής Συχνότητας


Θεωρητικό Μέρος/ Ορισμός, σύντομη αναφορά στα πλεονεκτήματα εκμάθησης, παρουσίαση εργαλείων


Άτυπη Αξιολόγηση/Ιδέες Ανίχνευσης Λέξεων Υψηλής Συχνότητας


Πρακτικό Μέρος/ Αναφορά στους τρόπους εκμάθησης, βάση στατιστικής


Γενικά Συμπεράσματα


Δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης Περιγραφή

Στο παρόν σεμινάριο εκπαίδευσης θα μιλήσουμε για τη σημασία αξιολόγησης και εκπαίδευσης μαθητών στις Λέξεις Υψηλής Συχνότητας.

Θα γίνει μια σύντομη αναφορά στο θεωρητικό κομμάτι των Λέξεων Υψηλής Συχνότητας, ώστε να έχουμε τον χρόνο να επεκταθούμε περισσότερο στους τρόπους αξιολόγησης και εκπαίδευσης των μαθητών σε αυτές.

Θα αναφερθούμε σε άτυπα τεστ αξιολόγησης, σε τρόπους εκπαίδευσης που βάση στατιστικής, έχει αποδειχθεί πως βοηθούν σημαντικά στην εκμάθηση των λέξεων, σε εργαλεία εκπαίδευσης, όπου κάποια από αυτά μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας, καθώς και σε τρόπους σύνθεσης προτάσεων και παραγράφων με τη χρήση των λέξεων.

Θα αναφερθούμε σε δραστηριότητες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και στις τρεις ομάδες των Λέξεων Υψηλής Συχνότητας, ώστε να εκπαιδεύσουμε τον μαθητή με τον πιο εποικοδομητικό και χρηστικό τρόπο και παράλληλα να εξασκηθεί και στο κομμάτι της αυτοαξιολόγησης. 

Θα υπάρχει συνοδευτικό υλικό και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του σεμιναρίου, στο τέλος. 

Με την αγορά του σεμιναρίου εκπαίδευσης θα έχετε πρόσβαση προσθήκης διάλεξης ή επιπλέον υλικού που ενδεχομένως προστεθεί στο μέλλον. 

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

  Παρουσίαση
Διαθέσιμο σε μέρες
μέρες αφού εγγραφείτε
  Ενότητα 1η: Εισαγωγή στην εκμάθηση των λέξεων υψηλής συχνότητας
Διαθέσιμο σε μέρες
μέρες αφού εγγραφείτε
  Ενότητα 2η: Άτυπη αξιολόγηση | Ιδέες για ανίχνευση
Διαθέσιμο σε μέρες
μέρες αφού εγγραφείτε
  Ενότητα 3η: Λέξεις υψηλής συχνότητας που έχουν κατακτηθεί
Διαθέσιμο σε μέρες
μέρες αφού εγγραφείτε
  Ενότητα 4η: Λέξεις υψηλής συχνότητας που βρίσκονται σε πρόοδο
Διαθέσιμο σε μέρες
μέρες αφού εγγραφείτε
  Ενότητα 5η: Λέξεις υψηλής συχνότητας που δεν έχουν κατακτηθεί
Διαθέσιμο σε μέρες
μέρες αφού εγγραφείτε
  Ολοκλήρωση
Διαθέσιμο σε μέρες
μέρες αφού εγγραφείτε

Δημητριάδου Ιωάννα - Ειδική Παιδαγωγός BSc, PgD

Ειδική Παιδαγωγός με εξειδίκευση στη Δυσλεξία και στις Μαθησιακές δυσκολίες. Κάτοχος Bachelor of Arts in Educational Psychology, πανεπιστήμιο Sheffield Hallam και μεταπτυχιακού διπλώματος στην Εκπαίδευση παιδιών με Δυσλεξία, πανεπιστήμιο του Wales Swansea. Είναι πιστοποιημένη Orton-Gillingham Practitioner και μέλος του British Dyslexia Association. Είναι επόπτρια και συγγραφέας εξειδικευμένων βιβλίων με υλικό παρέμβασης.