Τι θα μάθετε


Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:

Κατανοήσουν τη σημασία της οικογενειακής συμμετοχής


Απαριθμήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη γονεϊκή συμμετοχή


Συζητήσουν θεωρητικά μοντέλα κοινωνικών συστημάτων


Χρησιμοποιήσουν στρατηγικές για την ενίσχυση της οικογενειακής συμμετοχής στην παρέμβασηΠεριγραφή

Η συμμετοχή φροντιστών και εκπαιδευτικών στη θεραπευτική διαδικασία αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την επιτυχημένη θεραπεία. Ωστόσο, κοινωνικοί, οικογενειακοί, προσωπικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες ενδέχεται να δυσχεράνουν τη συμμετοχή φροντιστών και εκπαιδευτικών. Σε αυτή την ενότητα, θα προσδιορίσουμε τα οφέλη της οικογενειακής συμμετοχής και στη συνέχεια θα παρέχουμε πέντε ερευνητικά τεκμηριωμένες στρατηγικές για τον τρόπο βελτίωσης της διάδρασης μεταξύ οικογενειών και εκπαιδευτικών.

Αναφερόμαστε σε αυτές τις στρατηγικές ως SMILE (Ένδειξη, Μοντέλο, Μίμηση, Ετικέτα και Ανάπτυξη). Αυτές οι στρατηγικές έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνουν τις δεξιότητες επικοινωνίας των παιδιών. Θα προσδιορίσουμε τις στρατηγικές SMILE, θα αναφερθούμε στη θεωρεία στην οποία στηρίζονται και θα παρουσιάσουμε τρόπους εφαρμογής τους κατά την εργασία με νεαρούς πληθυσμούς.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

  Παρουσίαση
Διαθέσιμο σε μέρες
μέρες αφού εγγραφείτε
  Διαλέξεις
Διαθέσιμο σε μέρες
μέρες αφού εγγραφείτε
  Ολοκλήρωση
Διαθέσιμο σε μέρες
μέρες αφού εγγραφείτε

Τι είπαν οι χρήστες για εμάς

Νίκη Α.

Γονέας

"Πολύ ενημερωτικό. Το μάθημα άνοιξε πραγματικά νέους δρόμους και ο εισηγητής ήταν πολύ μεταδοτικός. Σας ευχαριστώ."

"Ναι, είναι πολύ χρήσιμο για μένα και ταιριάζει απόλυτα με τις απαιτήσεις μου. Πολύ ενημερωτικό μάθημα που πραγματικά μας έδωσε πολλές ιδέες."

Ηλίας Ι.

Εργοθεραπευτής

"Έχω μάθει πολλά και ανυπομονώ να τα εφαρμόσω στη δουλειά μου. Συγχαρητήρια"

Αλέκα Φ.

Λογοθεραπεύτρια

Scott Prath, M.A., CCC-SLP


Ο Scott εργάζεται ως δίγλωσσος λογοπαθολόγος από το 2004 και είναι Αντιπρόεδρος του Bilinguistics Speech and Language Services στο Όστιν, Τέξας. Ο Scott κάνει παρουσιάσεις σε λογοπαθολόγους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και μεταφράζει για την ισπανόφωνη κοινότητα του Όστιν.

Έχει εργαστεί στην πρώιμη παρέμβαση και επί του παρόντος εργάζεται με δίγλωσσα παιδιά σε σχολεία και κλινικά πλαίσια. Η έρευνά του επικεντρώνεται στην ανάπτυξη πρωτοκόλλων, σε υλικό για την προσωπική ανάπτυξη με στόχο την καλύτερη προσέγγιση ειδικού πληθυσμού όπως ο αυτισμός, η υπερωιοφαρυγγική ανεπάρκεια (ΥΦΑ) και οι σπουδαστές δεύτερης γλώσσας. Προσφάτως επικεντρώθηκε στον ορθό προσδιορισμό και την αξιολόγηση του πληθυσμού ειδικής αγωγής. Ο Scott έχει συγγράψει και συσυγγράψει πολλά βιβλία και αξιολογήσεις, περιλαμβανομένων ενδεικτικά: Literacy-Based Speech and Language Therapy Activities, Curriculum-based Speech Therapy Activities και Bilingual Articulation and Phonology Assessment (BAPA)