Τι θα μάθετε

Τι είναι η Δυσορθογραφία; Ορισμός, χαρακτηριστικά


Χρηστικές ιδέες για την αντιμετώπιση της Δυσορθογραφίας με τη χρήση πολυαισθητηριακών μεθόδων


Δραστηριότητες ανάπτυξης προφορικού και γραπτού λόγου, με τη χρήση Ουσιαστικών


Δραστηριότητες ενίσχυσης της μνήμης για την ορθογραφία και κλίση Ουσιαστικών


Εργαλεία ορθογραφίας


Δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης Περιγραφή

Η εκμάθηση της ενότητας των Ουσιαστικών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη του γραπτού λόγου, αλλά και τη βάση για την εισαγωγή των παιδιών στα υπόλοιπα μέρη του λόγου.

Στόχος του παρόντος σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους γονείς, τους θεραπευτές, τους εκπαιδευτικούς σε χρηστικούς τρόπους εκμάθησης των Ουσιαστικών, οι οποίοι βασίζονται σε πολυαισθητηριακές μεθόδους και παρέχουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και τα κατάλληλα εργαλεία για την αντιμετώπιση γενικά της Δυσορθογραφίας.

Το σεμινάριο αποτελείται από 25 διαλέξεις, 4 κουίζ αυτοαξιολόγησης και 2 αρχεία σημειώσεων, ενώ με την επιτυχή ολοκλήρωσή του θα λάβετε ένα Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με μοναδικό σειριακό αριθμό.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα έχουν πρόσβαση σε ένα "κλειστό" chat room, όπου θα μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις και να λάβουν απαντήσεις.

Η πρόσβαση στο σεμινάριο είναι εφ' όρου ζωής και περιλαμβάνει όλες τις μελλοντικές προσθήκες από τον εισηγητή.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

  Παρουσίαση
Διαθέσιμο σε μέρες
μέρες αφού εγγραφείτε
  Ενότητα 1η: Εισαγωγή στη Δυσορθογραφία και στα Ουσιαστικά
Διαθέσιμο σε μέρες
μέρες αφού εγγραφείτε
  Ενότητα 2η: Το Αρσενικό Γένος
Διαθέσιμο σε μέρες
μέρες αφού εγγραφείτε
  Ενότητα 3η: Το Θηλυκό Γένος
Διαθέσιμο σε μέρες
μέρες αφού εγγραφείτε
  Ενότητα 4η: Το Ουδέτερο Γένος
Διαθέσιμο σε μέρες
μέρες αφού εγγραφείτε
  Ολοκλήρωση
Διαθέσιμο σε μέρες
μέρες αφού εγγραφείτε

Δημητριάδου Ιωάννα - Ειδική Παιδαγωγός BSc, PgD

Ειδική Παιδαγωγός με εξειδίκευση στη Δυσλεξία και στις Μαθησιακές δυσκολίες. Κάτοχος Bachelor of Arts in Educational Psychology, πανεπιστήμιο Sheffield Hallam και μεταπτυχιακού διπλώματος στην Εκπαίδευση παιδιών με Δυσλεξία, πανεπιστήμιο του Wales Swansea. Είναι πιστοποιημένη Orton-Gillingham Practitioner και μέλος του British Dyslexia Association. Είναι επόπτρια και συγγραφέας εξειδικευμένων βιβλίων με υλικό παρέμβασης.