Φωνολογική διαταραχή, γλωσσική διαταραχή και οικογενειακό ιστορικό για δυσλεξία: Μια «τριπλής ατυχίας» επίδραση στη γραφή και την ανάγνωση

Οι συγγραφείς αυτής της μελέτης βρήκαν ότι η φωνολογική διαταραχή, η γλωσσική διαταραχή και το οικογενειακό ιστορικό για δυσλεξία, όλα αυτά έχουν επίδραση πάνω στα αποτελέσματα της ανάγνωσης. Όταν συνδυάζονται αυτοί οι παράγοντες, ωστόσο, τα αποτελέσματα στη γραφή και την ανάγνωση επιδεινώνονται.

Η μελέτη παρακολούθησε μια μεγάλη ομάδα 3χρονων έως την ηλικία των 8, κάποια παιδιά εκ των οποίων είχαν αναγνωριστεί με φωνολογική διαταραχή (SSD) και κάποια ήταν παιδιά τυπικής γλωσσικής ανάπτυξης. Κάποια από τα παιδιά στην ομάδα με τη φωνολογική διαταραχή είχαν και μια απροσδιόριστη γλωσσική διαταραχή (LD) ή/και οικογενειακό ιστορικό δυσλεξίας (FR).

Οι συγγραφείς βρήκαν ότι τα παιδιά με δυσκολίες στην ομιλία κατά την είσοδο στο σχολείο είχαν την τάση να έχουν πιο φτωχό λεξιλόγιο στην ανάγνωση και επίγνωση των φωνημάτων στην ηλικία των 5, αλλά το ξεπέρασαν μέχρι την ηλικία των 8. Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι τα περισσότερα από τα παιδιά με SSD «ανακάμπτουν από αυτό το πρώιμο εμπόδιο». Αυτό δεν έγινε και με τα παιδιά με πρόσθετους παράγοντες κινδύνου, ωστόσο. Τα φτωχότερα αναγνωστικά αποτελέσματα φάνηκαν στην ομάδα των παιδιών με SSD + LD, με τα πιο σημαντικά προβλήματα να εμφανίζονται στην ομάδα με SSD + LD + FR. Όσο περισσότεροι είναι οι παράγοντες κινδύνου, τόσο περισσότερο συσσωρεύονται και τόσο μεγαλύτερη επίδραση έχουν στα αποτελέσματα της γραφής και ανάγνωσης.

Άρα—αν οι μικροί σας πελάτες έχουν μόνο SSD, φαίνεται ότι η επίδραση πάνω στην ανάγνωση ενδέχεται να διαρκέσει λίγο (άλλο ένα ενδιαφέρον σημείο—η αρχική βαρύτητα της SSD δεν είχε επίδραση πάνω στα αποτελέσματα της γραφής και της ανάγνωσης). Ωστόσο, αν υπάρχουν άλλοι παράγοντες κινδύνου (και πώς θα ξέρουμε ότι υπάρχουν; Κάνοντας διαλογή όταν κάνουμε φωνολογική/αρθρωτική αξιολόγηση!), χρειάζεται να έχουμε τα αυτιά και τα μάτια μας ανοιχτά. Μια γλωσσική διαταραχή ή ένα οικογενειακό ιστορικό δυσλεξίας πρέπει να προειδοποιήσει τον λογοθεραπευτή προκειμένου να παρακολουθήσει την πρώιμη ανάπτυξη γραφής και ανάγνωσης του παιδιού και να διασφαλίσει ότι εφαρμόζονται κατάλληλες παρεμβάσεις.

Hayiou-Thomas, M. E., Carroll, J. M., Leavett, R., Hulme, C., & Snowling, M. J. (2016). When does speech sound disorder matter for literacy? The role of disordered speech errors, co- occurring language impairment and family risk of dyslexia. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58, 197–205.