Η αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή (DLD) είναι η δεύτερη συχνότερη διαταραχή που συναντάται στην παιδική ηλικία. Οι λογοθεραπευτές είναι οι πιο αρμόδιοι επαγγελματίες για να διαγνώσουν παιδιά με αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή (DLD), ωστόσο δεν σημαίνει πως είναι εύκολο. Κατ’ αρχάς, ο κλάδος ακόμα δεν μπορεί καν να συμφωνήσει σε μια ονομασία για την πάθηση (ορισμένοι ερευνητές ακόμα χρησιμοποιούν την προηγούμενη ονομασία, ειδική γλωσσική διαταραχή ή SLI). Έχοντας αυτό υπόψη, ο Thomas και οι συνάδελφοί του διεξήγαγαν ομάδες εστίασης με λογοθεραπευτές (Speech Language Pathologists, γνωστοί ως SLP)* και ζήτησαν να μάθουν πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία τους κατά τη διάγνωση της αναπτυξιακής γλωσσικής διαταραχής (DLD). Ανέκυψαν τρία βασικά ζητήματα:

  1. Οι λογοθεραπευτές εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με το γεγονός ότι τα μικρά παιδιά με γλωσσικές αδυναμίες δεν τα παραπέμπουν σε αυτούς, κάτι το οποίο απέδωσαν στο ότι οι γονείς δεν γνωρίζουν για την αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή (DLD) και τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Εξαιτίας αυτού, ανέφεραν πως τα παιδιά στερούνταν σημαντική έγκαιρη παρέμβαση.
  2. Οι λογοθεραπευτές συμφώνησαν πως ενδείξεις όπως η σειρά των λέξεων και λάθη στην εύρεση λέξεων ήταν δείκτες αναπτυξιακής γλωσσικής διαταραχής (DLD). Συζήτησαν επίσης την ανάγκη άτυπης αξιολόγησης και εξέτασης μη γλωσσικών δεξιοτήτων όπως η εκτελεστική λειτουργία. Ήταν σίγουροι για τον διαχωρισμό μεταξύ αναπτυξιακής γλωσσικής διαταραχής (DLD) και αυτισμού, ωστόσο ορισμένοι στράφηκαν σε παλαιότερα τεστ για να διαγνώσουν κοινωνική επικοινωνιακή διαταραχή καθώς πίστευαν πως τα νεότερα τεστ δεν δοκίμαζαν κοινωνικές γλωσσικές δεξιότητες.
  3. Οι λογοθεραπευτές ανησυχούσαν για τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο της αναπτυξιακής γλωσσικής διαταραχής (DLD) στη ζωή των πελατών τους, συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης στο πρόγραμμα σπουδών, της επαγγελματικής αποκατάστασης, καθώς και της επίτευξης γενικότερης ικανοποίησης που αντλούν από τη ζωή τους.

Συνεπώς, αν σας έχουν απασχολήσει τέτοιοι προβληματισμοί, να ξέρετε πως δεν είστε μόνοι, και καλώς εχόντων των πραγμάτων μελέτες όπως η συγκεκριμένη μεταφέρουν το μήνυμα στους ερευνητές σχετικά με το τι χρειάζονται οι ενεργοί λογοθεραπευτές. Προκειμένου να βοηθήσετε στη μετάδοση του μηνύματος και στην ευρύτερη ενημέρωση γύρω από την αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή (DLD), επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες RADLD.org και DLDandMe.org.

*Ονομάζονται SLT (Speech Language Therapists) στην παρούσα μελέτη, η οποία διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο.


Thomas, S., Schulz, J., & Ryder, N. (2019). Assessment and diagnosis of Developmental Language Disorder: The experiences of speech and language therapists. Autism & Developmental Language Impairments. doi:10.1177%2F2396941519842812