Η παρούσα μελέτη εξέτασε εάν η χρήση φίλτρων ζώων –ή «ανθρωπομορφικών» ερεθισμάτων– θα μπορούσε να βοηθήσει εφήβους (12–17) με αυτισμό να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν συναισθήματα. Οι συμμετέχοντες ταίριαξαν λέξεις που εκφράζουν συναισθήματα (θυμωμένος, λυπημένος, φοβισμένος, χαρούμενος, ή έκπληκτος) είτε σε φωτογραφίες προσώπων είτε στις ίδιες φωτογραφίες στις οποίες εφαρμόστηκαν φίλτρα ζώων, όπως στη συγκεκριμένη:

Ευχάριστο! Και, φυσικά, το καλύτερο είναι ότι τα φίλτρα ζώων έκαναν μεγάλη διαφορά: τα παιδιά ήταν σημαντικά ακριβέστερα στην αντιστοίχιση όταν είχε εφαρμοστεί το φίλτρο (ιδιαίτερα, για τα συναισθήματα της «χαράς» και του «θυμού»).

Με βάση ευρήματα από προηγούμενες έρευνες, οι συγγραφείς υπέθεσαν πως τα φίλτρα ζώων ενδέχεται να ενίσχυσαν το κοινωνικό ενδιαφέρον των παιδιών καθώς και τα κοινωνικά τους κίνητρα, διευκολύνοντας την εστίασή τους σε συναισθήματα και τη σωστή αναγνώρισή τους. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως οι περισσότεροι συμμετέχοντες είχαν και μια μορφή νοητικής αναπηρίας. Η μεταβλητότητα στη γνωστική και κοινωνική λειτουργία ανάμεσα σε παιδιά με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (ASD) καθιστά απαιτητική την εύρεση κατάλληλων τεκμηριωμένων παρεμβάσεων (evidence-based interventions), οπότε είναι υπέροχο που αυτή η δραστηριότητα θα μπορούσε θεωρητικά να λειτουργήσει για ένα ολόκληρο εύρος πελατών.

Οι ερευνητές διευκολύνουν πραγματικά την αναπαραγωγή αυτής της δραστηριότητας και για τους δικούς σας πελάτες. Οι εικόνες που χρησιμοποίησαν είναι διαθέσιμες χωρίς περιορισμούς για ερευνητικούς σκοπούς, ωστόσο θα ήταν εξίσου εύκολο να χρησιμοποιήσετε τις δικές σας φωτογραφίες ή να αποθηκεύσετε φωτογραφίες που βρίσκετε στο διαδίκτυο.

Cross, L., Farha, M., & Atherton, G. (2019). The animal in me: Enhancing emotion recognition in adolescents with autism using animal filters. Journal of Autism and Developmental Disorders. doi:10.1007/s10803-019-04179-7