Μεγάλο μέρος της σχολικής ημέρας κατά την παιδική ηλικία περιλαμβάνει παιχνίδι ή αλληλεπίδραση με συμμαθητές. Έχουμε μιλήσει στο παρελθόν για τις παρεμβάσεις με τη μεσολάβηση συμμαθητή (peer-mediated) για τα παιδιά προσχολικής αγωγής μεαυτισμό. Δεν αποτελεί έκπληξη για τους Παθολόγους Λόγου & Ομιλίας (SLPs) ότι υπάρχει μια αναπτυσσόμενη βάση τεκμηρίωσης για τη χρήση μοντελοποίησης με βίντεο (video modelling) σε αυτόν τον πληθυσμό. Δεδομένου ότι τα παιδιά προσχολικής αγωγής μπορεί να χρειαστούν δομημένες ευκαιρίες για να μάθουν και να εφαρμόσουν κοινωνικές δεξιότητες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μοντελοποίηση με βίντεο ή μπορείτε να συμπεριλάβετε έναν τυπικά αναπτυσσόμενο συμμαθητή στην παρέμβαση ή... μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα δύο (επίσης γνωστό ως: joint video modeling (συνδυαστική μοντελοποίηση με βίντεο)!

Η συμπερίληψη συμμαθητή είναι αυτό που καθιστά τη μέθοδο της συνδυαστικής μοντελοποίησης με βίντεο διαφορετική. Αφού μιλάμε για παιδιά προσχολικής ηλικίας εδώ, οι συγγραφείς χρειάστηκαν να κάνουν δομημέη εκπαίδευση με αυτούς τους συμμαθητές. Πρώτον, ο διευθυντής της προσχολικής αγωγής και επικεφαλής δάσκαλος επέλεξε «συνεργάτες παιχνιδιού» —συμμαθητές με κοινωνικές δεξιότητες κατάλληλες για την ηλικία και καλή αλληλεπίδραση με συμμαθητές με αυτισμό. Οι συγγραφείς έδειξαν στον συνεργάτη παιχνιδιού μια εικόνα του άλλου παιδιού, εξήγησαν τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε το παιδί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και διάβασε ένα βιβλίο για την κατανόηση των διαφορών.

Έπειτα, μέσα από παιχνίδι ρόλων και μοντελοποίηση με βίντεο, οι συνεργάτες παιχνιδιού έμαθαν πώς να εκπαιδεύουν κατά του διάρκεια του παιχνιδιού.

Τώρα όσον αφορά την παρέμβαση με συνδυαστική μοντελοποίηση με βίντεο: Οι δυάδες τετράχρονων από κοινού (κάθονταν το ένα δίπλα στο άλλο και άκουγαν μέσω χωρισμένων ακουστικών) παρακολούθησαν ένα βίντεο-μοντέλο 30 δευτερολέπτων δύο φορές σε ένα iPad. Ενδιαφέρουσα σημείωση για τα βίντεο-μοντέλα: Παρόλο που έδειχναν χέρια ενηλίκων να χειρίζονται τα παιχνίδια, βασίζονταν στο παιχνίδι παιδιών προσχολικής αγωγής με τυπική ανάπτυξη με αυτά τα ίδια παιχνίδια. Αν χρειάζεστε λοιπόν λίγη έμπνευση, ίσως χρειάζεται απλά να κοιτάξετε τους συμμαθητές στην τάξη!

Μετά την παρέμβαση, τα παιδιά με αυτισμό χρησιμοποίησαν περισσότερες προσχεδιασμένες λεκτικές διατυπώσεις (από τα βίντεο) και μη προσχεδιασμένες διατυπώσεις (ακόμα καλύτερα!) κατά το παιχνίδι προσποίησης — και γενίκευσαν τις δεξιότητες σε άλλους συμμαθητές ακόμα και μετά την απομάκρυνση των βίντεο. Χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς διατηρήθηκαν οι δεξιότητες και για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε τις μεμονωμένες διαφορές στην απόδοση των συμμετεχόντων, αλλά η συνδυαστική μοντελοποίηση με βίντεο δείχνει σίγουρα ελπιδοφόρα.

Dueñas, A. D., Plavnick, J. B., & Bak, M. Y. S. (2018). Effects of Joint Video Modeling on Unscripted Play Behavior of Children with Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders. doi:10.1007/s10803-018-3719-2